Betlehemské svetlo 24.12.2016

Rozpis služieb na jednotlivých stanovištiach:

Zdieľať článok