Kontaktné údaje
Slovenský skauting,
120. zbor profesora Pavla Bileca Humenné

Poštová adresa: Hrnčiarska 18, 066 01 Humenné
IČO: 005987210120
DIČ: 2022112004

Adresa klubovne:

Laborecká 71, 066 01 Humenné (Laborecká škola)

Bankové spojenie:

Fio banka
IBAN: SK64 8330 0000 0027 0098 1304

+421 908 839 690
info@skautihe.sk

Objav svet skautingu už dnes!

Skauting poskytuje príležitosť rozvíjať svoje schopnosti a učiť sa dôležité životné hodnoty. Je to cesta k novým zážitkom, priateľstvám a pevnému charakteru.