Podporte nás

Pomôžte nám kráčať ďalej … 

Skauting je výchovná organizácia, ktorá poskytuje skúsenosti pre úspešný život, uplatnenie sa v práci, harmonické nažívanie a dlhodobé priateľstvá. Nové zručnosti sa v skautingu neučia teoretickým výkladom, ale formou zážitku, aktívnym spôsobom, prežitím na vlastnej koži, teda formami modernej pedagogiky. Skauting tak vytvára podmienky, v ktorých sa ľudia z vlastnej vôle majú možnosť učiť, prekonávať vlastné možnosti a obmedzenia, uskutočniť náročné akcie či dosahovať vlastné ciele.

Hlavným cieľom našej činnosti je výchova mladých ľudí, ktorým chceme pomôcť žiť naplnený a hodnotný život.

Na to, aby sme mohli dosiahnuť tieto ciele, potrebujeme vašu pomoc a podporu. Vaša pomoc nemusí byť len hmotná. Oceníme taktiež vaše tipy, námety a postrehy, ktoré by nám mohli pomôcť vychovávať mladých ľudí ešte kvalitnejšie a lepšie.

Podporiť nás môžete aj online platbou cez portál ludialudom.sk

Kliknutím na tlačidlo nižšie budete presmerovaný na našu darovaciu stránku na portáli ludialudom.sk

Iné možnosti podpory:

  • darovanie materiálu
  • osobná doprava, preprava materiálu
  • šitie kostýmov na celoročný program oddielov
  • tlač propagačných materiálov
  • odborná pomoc (konzultácie)
  • mnohé iné…

Kontakt na nás:

Slovenský skauting, 120. zbor profesora Pavla Bileca Humenné

Právna forma: občianske združenie
Kontaktná osoba: Jozef Lenarčič, vodca zboru
Adresa: Hrnčiarska 18, 066 01 Humenné

E-mail: info@skautihe.sk

IČO: 005987210120

IBAN: SK64 8330 0000 0027 0098 1304

Ď a k u j e m e !