Pridaj sa k nám

Sme radi, že vás skauting nadchol a chcete aby vaše dieťa zažilo nové dobrodružstvá,
spoznalo prírodu nielen v našom okolí, či zabavilo sa s kamarátmi pri rôznych hrách a súťažiach.

Vyplňte prosím tento nezáväzný formulár, aby sme o vás vedeli a mohli sa s vami skontaktovať.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely spätného kontaktovania pri prejavení záujmu o prihlásenie Vášho dieťaťa do nášho zboru. Bližšie informácie nájdete na Podmienky ochrany osobných údajov. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné.

Registračný poplatok

Výška registračného poplatku na rok 2024 je 35 € na dieťa (3,50 € / mesiac).
Platí sa za 10 mesiacov v roku (neplatí sa za júl a august). Z toho ide 18 € pre národnú úroveň, za čo má každý člen základné úrazové poistenie, 4x ročne časopis a veľa ďalších výhod. Zvyšná suma ostáva skautskému zboru na bežné výdavky a chod klubovne.

V prípade, že k nám príde nováčik v priebehu niektorého mesiaca, platiť začína až v nasledujúcom mesiaci za dané obdobie, alebo podľa dohody.

Výhody registrácie

  • základné úrazové poistenie na každej skautskej akcii na Slovensku i v zahraničí,
  • vydanie členského preukazu, na základe ktorého si je možné v partnerských obchodoch uplatňovať zľavy,
  • 4 x ročne časopis určený pre danú vekovú kategóriu (členovia 0 – 11 rokov: Džungľa, členovia 12 – 17 rokov: Skaut, členovia 18+: Médium),
  • celý rad iných služieb a zliav (napr. zľavnený reg. poplatok na tábor, účasť na skautských súťažiach…).

Zvýhodnený registračný poplatok

Pre znevýhodnených členov je registračný poplatok vo výške 1 € /mesiac. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby. Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné prehlásenie.

Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) majú nárok na zvýhodnenú výšku registračného poplatku, ktorý je vypočítaný podľa nasledovného kľúča:

prvé dieťa – 3,50 € /mesiac; druhé dieťa – 3,50 € /mesiac; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1 € /mesiac
(Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 3,50+3,50+1 = 8 € /mesiac, alebo rodina s 5 deťmi = 3,50+3,50+1+1+1 = 10 € /mesiac)