Geocaching

Čo je geocaching

Geocaching_LogoGeocaching je turistická, navigačná a čiastočne taktiež internetová hra na pomedzí športu a turistiky. Jej podstata spočíva v ukrytí schránky na neznáme zaujímavé miesto v krajine. Z anglického originálu je táto schránka označená „cache“ v slovenčine keš, keška alebo skrýša, čo je väčšinou vode odolná, plastová alebo kovová schránka (rôznej veľkosti), ktorá obsahuje určité predmety a informácie.

Na internete sa následne zverejnia jej súradnice a rôzne doplňujúce informácie. Ostatní potom túto schránku pomocou GPS zariadení a súradníc hľadajú.

Miesta skrýš sú obvykle niečím zaujímavé alebo významné, môžu byť umiestnené hocikde v prírode, v mestách, vo vzduchu, na zemi, budove, strome apod. Pri nájdení sa cacher zapíše do zošita v schránke tzv. logbooku, prípadne si vyberie niečo z obsahu a výmenou do cache vloží niečo svoje a opäť schránku schová na pôvodné miesto. Po návrate môže svoj nález alebo postreh a poďakovanie zverejniť na internetovej stránke geocachingu. Úlohou cacherov je nielen zakladať a objavovať schránky, ale ich aj chrániť pred nezainteresovanými osobami tzv. mudlami.

Čo je to geocaching, ako vznikol, kto sú geocacheri

V súčasnej dobe je možné hľadať stovky tisíc pokladov po celom svete. Na Slovensku je v súčasnosti vyše 2200 geocacherov a vyše 3000 skrýš. Podstata tejto outdoorovej hry tým pádom nespočíva v nejakej konkrétnej odmene, ale skôr v hľadaní a poznávaní nových zaujímavých miest. Pretože nájdenie skrýše je síce motivačným prvkom, ale cieľom je navštívená lokalita a miesto.

Čo je to geocaching, ako vznikol, kto sú geocacheriOkrem prístupu k internetu, vytvorenia si účtu na internetovej stránke geocachingu a prístupu k súradniciam, potrebuje v teréne geocacher hlavne GPS navigáciu (aj keď s mapou a auto navigáciou sa dajú kešky teoreticky tiež nájsť) oveľa vhodnejšie sú však turistické navigácie, ktoré v sebe majú už na to určené funkcie a vlastnosti.

Ako vznikol geocaching a prečo?

Začiatky geocachingu spadajú do doby rozhodnutia vlády USA vypnúť umelo vytváranú chybu pridávanú do systému GPS, ktorá spôsobovala, že GPS systém predstavoval pre civilné použitie len drahé zariadenie s nepresnosťou v priemere 50 metrov. Od 2. mája 2000 sa presnosť GPS teda zvýšila na niekoľko málo metrov.

V internetových diskusiách sa hneď začalo uvažovať ako to využiť. Nato istý Dave Ulmer umiestnil do lesa v Oregone schránku a na internete zverejnil jej súradnice. Kto ju našiel, mohol si z nej niečo vziať a zanechať niečo svoje – knihy, CD apod., avšak tak, aby hodnota zobranej veci bola rovnaká ako vloženej veci.

Behom niekoľkých dní sa v USA objavili ďalšie podobné schránky a do mesiaca bola na internete www stránka, kde bolo možné publikovať dojmy a zážitky z hľadania. Pojem geocaching bol prvýkrát použitý začiatkom júna 2000, skladá sa z predpony geo, označujúcu činnosť so Zemou a slova cache- skrýš.

Kto sú geocacheri a prečo to robia?

Geocacheri sú väčšinou bežní, ale aj veľmi vzdelaní ľudia, rôznych vekových kategórií, od jednotlivcov až po rodiny s deťmi, ktorí majú radi prírodu a turistiku. Väčšinou sú to ľudia so zmyslom pre zásady a pravidlá, tešiac sa z nových zážitkov, spoznávaní lokalít a nájdených pokladov ©, so zmyslom pre fair-play a ochranu prírody.

Motivácia ku geocachingu je rôzna:

Možnosť pozrieť sa na iné miesta a dozvedieť sa niečo zaujímavé. Cache sú väčšinou ukryté tam, kde to má zmysel, kde je možné niečo zaujímavé vidieť, navštíviť. Vybratím miesta chce zakladateľ skrýše niečo ukázať, samotná cache je už potom skôr bonus ©.

Radosť z pokorenia určitej výzvy. Cacher vie, že na neho v určitom mieste čaká „poklad“ a chce ho nájsť. Vychádzky, prechádzky tak môžu dosť motivačný a konkrétny cieľ.

Výchovný efekt Rodičia v súčasnosti dobre vedia, ako je niekedy ťažké „vytiahnuť“ deti na výlet. Hrady, zámky, múzea, parky sa časom vyčerpajú a z jednoduchej prechádzky na kopec alebo do hôr deti nie sú často moc nadšené. To sa môže zmeniť vo chvíli, keď sa dozvedia že tam môžu nájsť poklad. Výchovný a informačný efekt geocachingu je aj vtom, že v skrýši sa väčšinou nachádzajú informácie o okolí, lokalite, histórií, prírode.

Pozrieť si obsah cache alebo si vymeniť vec, aj keď už nie je podmienka vziať a vložiť inú vec na výmenu. Pravidlom je len podpísať sa do logbooku a chrániť skrýš.