Otvorenie skautského roka 2017/2018

Pozývame všetkých skautov, ale aj okolitú verejnosť 🙂 na slávnostné zahájenie nového skautského roka 2017/2018.

Otvorenie sa bude konať na Barančovej lúke kde sa presunieme všetci naraz od Humenského zámku (kaštieľa).

Stretneme sa v piatok 15. septembra 2017 o 13.00 hod. pred Humenským zámkom (kaštieľom). Odtiaľ sa už spoločne presunieme na lúku. Predpokladaný návrat  je okolo 18.30 hod.

Treba si zobrať zo sebou jedlo, niečo na opekanie, vodu, skautskú šatku (kto má).

Tešíme sa na vás 🙂

Zdieľať článok