Princípy a symbolika

Skautský znak

lalia

1.) Tri listy ľalie – sú spojené navzájom páskou (číslo tri symbolizuje 3 vekové kategórie a tri body skautského sľubu).

2.) Hrot magnetickej strelky – skautovi má ukazovať po celý život správny smer, od ktorého by sa nemal odkloniť. Túto myšlienku dopĺňajú aj dva postranné listy ľalie, ktoré sa stáčajú svojími koncami ku stredu znaku. Znázorňujú, že odchýlka od správnej cesty nevedie dopredu, ale naspäť.

3.) Páska – obopína ľaliu v strede. Je symbolom skautov celého sveta, ale aj spolupatričnosti vekových kategórii.

4.) Dvojkríž na trojvrší

Zakladateľ skautingu Lord Baden-Powell vybral ako symbol pre skautov znak, ktorý pôvodne označoval na mapách starých námorníkov sever a ukazoval tak lodiam správnu cestu. Tento znak mal podobu ľalie, ktorú skauti na celom svete používajú v rôznych obmenách dodnes.

Ide výlučne o odznak, ktorý môže mať grafickú alebo reliéfnu – plastickú podobu. V danom prípade ide o odznak Slovenského skautingu schválený snemom, ktorý je výsostným symbolom (znamením) skautského hnutia na Slovensku a je nadradeným všetkým symbolom (zástavám, odznakom a iným značkám – logám).

Znakom v najužšom zmysle slova rozumieme trvalé znamenie v štíte, vytvorené podľa heraldických pravidiel. Toto znamenie určuje fyzickú alebo právnickú osobu na základe vžitého alebo udeleného práva.


Skautské pozdravy

pozdrav

Tento pozdrav patrí medzi základné a najviac používané.

Tri prostredné prsty pripomínajú skautovi tri body skautského sľubu. Palec opretý o malíček je pripomienkou rytierskej sily skauta, keď silnejší vždy chráni slabšieho.


pozdrav2

K ľudským pozdravom patrí aj podanie si ruky.

Skauti si podávajú ľavú ruku so súčasným prekrížením malíčkov.


 Skautský zákon

 1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
 2. Skaut je verný a oddaný.
 3. Skaut je osožný a pomáha iným.
 4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
 5. Skaut je zdvorilý.
 6. Skaut je ochráncom prírody a cenných ľudských výtvorov.
 7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
 8. Skaut je veselej mysle a rozvážny.
 9. Skaut je sporivý a hospodárny.
 10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Skautský zákon je v podstate modifikovaný zákon rytierov, keďže my – skauti by sme mali byť rytiermi dnešnej doby.

Zákon obsahuje myšlienky, ktoré by mali byť vlastné všetkým ľudom, nielen skautom či rytierom. Kto podľa nich žije, je vyrovnanou osobnosťou, oporou svojmu okoliu, ale aj duchovne bohatým človekom, ktorý vidí v živote zmysel.


Skautské heslo

Buď pripravený!


Denný príkaz skautov

Denne vykonať aspoň jeden dobrý skutok!


Skautský sľub

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl

 • plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
 • pomáhať v každom čase svojim blížny,
 • dodržiavať skautský zákon!

Tak mi Pán Boh pomáhaj!


Skautská hymna

Hej, skauti, hor sa volá deň,

s nádejou na nás hľadí Zem.

Slnko už na cestu žiari,

vstávajme s úsmevom v tvári.

Hej, skauti , hor sa volá deň,

volá nás naša rodná Zem.

Hej, skauti hor sa volá vlasť,

buď pripravený v každý čas,

k obrane pravdy a krásy,

mladosť sa o slovo hlási.

Hej, skauti, hor sa volá vlasť,

hej, skauti volá, všetkých nás.