Dospelí skauti a skautky

Do tejto vekovej kategórie sa radia muži a ženy vo veku 25 rokov a vyššie.

Dospelí skauti a skautky sú dobrovoľníci, medzi ktorých môžeš patriť aj ty. Ich poslaním je pomáhať mladším,  byť vzorom a viesť organizáciuNezáleží na veku – či si sa k skautingu dostal v mladom veku alebo až teraz – skauting je otvorený pre každého, kto má ochotu pomôcť a chce zažiť kúsok dobrodružstva. Na skauting nie je nikdy neskoro.

Ako dospelý skaut alebo skautka nájdeš u nás príležitosť na sebarealizáciu a budeš môcť spraviť svet lepším miestom. Dobrovoľníctvo má veľký zmysel pre šťastné prežitie života a skauting ponúka dobrovoľníctvo postavené na správnych hodnotách a ideáloch. Pridaj sa k stovkám dospelých, ktorí našli v skautingu radosť z pomoci a služby. Sú pre skauting nenahraditeľní.

Dospelí skauti a skautky nosia hnedú šatku s modrým lemom.

Rozhodni sa, kde sa zapojíš

Skauting vedie mladých výchovou k sebavýchove. Dospelí si už touto etapou prešli a preto nemajú jeden konkrétny program. Naopak si môžu vybrať, kde sa zapoja a čo by si chceli vyskúšať a zažiť. Veríme, že skauting je skvelá príležitosť naučiť sa nové zručnosti, byť pozitívnou zmenou pre okolie a na nájdenie si dobrých priateľov, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty. Dospelí skauti a skautky si môžu vybrať s veľkého počtu činností:

V skautskom hnutí si nájdeš uplatnenie, či si lekár, predavač, technik alebo umelec. Vždy tu nájdeš mladých, ktorým budeš môcť odovzdať svoje skúsenosti a sprevádzať ich na ich ceste životom. Možno budeš veľmi nápomocný pri technickom vybavení akcií, varení chutného obeda, organizovaní hier, nájdení finančnej podpory pre tvoj oddiel, poskytovaní prvej pomoci alebo inej činnosti. Stačí sa zapojiť.

Hodnoty a ideály na celý život

Skauting nie je krúžok – skauting je spôsob život. Spôsob života, ako zanechať svet kúsok lepším miestom. Moderná doba je uponáhľaná a rýchlo sa mení. Skauting v nej ponúka stabilné a vznešené hodnoty a ideály. Skauting im je verný už vyše 110 rokov a učí ich od mladého veku. Osvojiť si ich môžeš aj ty. Vĺčatá sa učili byť stále lepšími, skauti byť pripravení, rangeri viesť príkladom a roveri slúžiť. Dospelí skauti a skautky robia všetky tieto veci spoločne: učia sa byť stále lepšími a pripravenými, aby vedeli viesť príkladom k službe.

Čo všetko ti ponúkame

Skauting ti na oplátku za tvoju službu a angažovanosť vie ponúnuť mnoho dobrého: