Rangeri a rangerky

Do rangerskej vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 15 až 18 rokov.

Heslo rangerov a rangeriek je: Veď príkladom!

Zahŕňa v sebe dve roviny – prvou je skutočnosť, že ako ranger už pomáhaš mladším členom na ich skautskej ceste, možno radcuješ a pripravuješ program. Druhou je to, že najlepším spôsobom, ako druhých viesť, je vlastným príkladným životom. Ten si ale vyžaduje sústavnú prácu na sebe, neustály osobný rast. Dlhšia verzia hesla by mohla znieť: „Rozvíjaj sám seba, ale odovzdávaj a buď vzorom pre druhých.“

Samotné meno vekovej kategórie má pôvod v anglickom slove to range, ktoré ma viacero významov – dať niečo do poriadku alebo tiež túlať sa. Ich elegantným spojením je ranger – ty, ktorý sa rozvíjaš objavovaním nových území svojho vnútra i vonkajšieho sveta. Plne si uvedomuješ dosah svojich skutkov na mladších členov oddielu a snažíš sa ich viesť správnym smerom.

Rangeri a rangerky nosia hnedú šatku s fialovým lemom.

Všestranný rozvoj

Rangerský program je voľnejší a flexibilnejší ako skautský a vlčiacky, ale ešte stále sa pridržiava určitej línie. U mladého človeka je vyvážený rozvoj všetkých oblasti stále veľmi dôležitý. Preto sa v rangerskom programe môžeš zamerať na tieto oblasti rozvoja:

Hodnotový systém

Rangeri sa naďalej riadia skautským zákonom a sľubom. Odovzdávaním skautských hodnôt mladším si čoraz viac uvedomuješ, čo znamená každý z nich pre tvoj vlastný život.

Skautský zákon

Skautský sľub

Dosahovanie vlastných cieľov

Mladí ľudia v rangerskej vekovej kategórii kladú dôraz na stanovovanie si vlastných cieľov a vytváranie plánu, ako ich splniť. Si si vedomý svojich rezerv a berieš s radosťou zodpovednosť za svoj rozvoj do vlastných rúk. Zo svojich chýb si schopný sa poučiť a rád pri rozvoji pomôžeš svojim mladším sestrám a bratom.