Roveri a roverky

Do tejto vekovej kategórie sa radia muži a ženy vo veku 19 až 24 rokov.

Heslo roverov a roveriek je: Slúžim!

Snaž sa žiť proaktívny spôsob života. Byť osožným a pomáhať, kde je to potrebné je zaručený spôsob na šťastný život. Dôraz je však kladený na tvoju osobnú zodpovednosť, preto je aj heslo v prvej osobe jednotného čísla. Aj ty môžeš odhodlane a s úsmevom na tvári hľadať vo svojom živote miesto na službu.

Ak je pre teba dôležitá sebarealizácia, vytváranie pevných priateľstiev a uvažovanie nad hlbším zmyslom života – rovering je presne to, čo hľadáš. Pre roverov je tiež typické putovanie, cestovanie, adrenalín a hľadanie nových ciest životom. Rozprávky a dobrodružné príhody nahradili reálne príbehy a život. Rovering je výzva – žiť život aktívne, radostne a pre druhých.

Roveri a roverky nosia hnedú šatku s červeným lemom.

Cestu si volíš sám

Na rozdiel od ostatných mladších vekových kategórií už nemáš presne určený program. Či už si v skautskom hnutí dlhšie alebo si prišiel len prednedávnom – si vo veku, kedy sa už vieš rozvíjať samostatne vo všetkých smeroch a preto si svoju cestu volíš samostatne. U niekoho bude napĺňanie hesla služby pomoc v domácom skautskom oddiele, pre iného osobnostný rozvoj pomocou výziev a odboriek a iný zas nájde naplnenie v pomoci miestnej komunity. Cesta je na tebe, cieľ je však spoločný – služba.

Veľké hodnoty a ideály

U roverov a roveriek dostáva skautský zákon a sľub nový rozmer. Podobne ako v rangerskom veku si už vzorom pre mladších a teraz si sa rozhodol slúžiť. Služba sa nevykonáva iba ak sa darí, ale tiež vtedy, ak sa veci kazia, ľudia sa hádajú a projekty nevychádzajú. Preto veľké hodnoty a ideály zákona a sľubu u roverov nadobúdajú nový rozmer, pretože sú testované v čase skúšok, neúspechov a služby.

Skautský zákon

Skautský sľub

Roverská partia

Roveri sú väčšinou vysokoškoláci alebo mladí pracujúci. Často vytvárajú roverské partie nazývané patroly. V patrolách sa pravidelne stretávajú, dohadujú si činnosť a formu napĺňania roverského hesla. V prvom rade si však v nich nájdeš pevné priateľstvá a partiu. Niektorí sa poznajú dlhé roky, iní len pár mesiacov, avšak myšlienky a ideály skautingu ich spájajú. Spoločne takto budete zažívať dobrodružstvá, expedície, veľké i malé projekty, trápenia i radosti a veľmi často sa stanete priateľmi na celý život.

Rozhodnutie na záver

Na záver roverského veku stojíš otázka: „Čo bude ďalej?“ Vek 24 rokov nie je náhodný – ukončil si vysokú školu alebo máš odslúžených pekných pár rokov. V tomto bode je dôležité sa rozhodnúť, aké miesto bude mať skauting v tvojom ďalšom živote. Nie je to rozhodnutie medzi dobrým a zlým – pre niektorých je ďalšia cesta pracovať v inej dobrovoľníckej organizácii, odcestovanie do zahraničia alebo zmena životných pomerov. Pre niektorých z nás sa však skauting stane celoživotným poslaním. Dôležité je sa rozhodnúť, lebo najhoršie je ostať na križovatke.

Rovering aj pre teba

Rovering je obdobím služby, ale aj veľkých zmien, zážitkov a dobrodružstiev. Zahraničie, adrenalín a nové priateľstvá sú jeho súčaťou. Rátame aj s tebou, ak máš odhodlanie a odvahu spraviť tento svet o kúsok lepším miestom a spoločne s partiou priateľov zažiť skvelé roky v skautskom hnutí. Roveri sú nenahraditeľná súčasť skautského hnutia – a môžeš patriť medzi nich aj TY.