Vĺčatá a včielky

Do tejto vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 7 až 10 rokov.

Heslo vĺčat a včielok je: Buď stále lepším/Buď stále lepšou!

Týmto heslom sa vĺčatá a včielky už od mladého veku učia zlepšovať malými krokmi. Dôraz sa kladie na ochotu byť stále lepším a takto sa u detí vytvára pozitívny návyk do budúcnosti.

Pre vĺčatá a včielky je dôležitá dobrá nálada, priateľstvá a učenia sa novým zručnostiam. To sa učia pomocou hier, výletov a táborov, na ktorých sa využívajú rozprávkové témy. Deti sa stávajú nebojácnymi rytiermi, veselými objaviteľkami alebo tajuplnými škriatkami. Pomocou hier a rozprávok sa učia lepšie vychádzať s rovesníkmi, počúvať starších, rozvíjať kreativitu a zručnosti.

Vĺčatá a včielky nosia hnedú šatku so žltým lemom.

Správne hodnoty už v mladom veku

Dôležitou súčasťou našej výchovy je sľub a zákon, ktoré sú súhrnom pravidiel a princípov, na ktorých stojí naša organizácia. Už v detskom veku sa snažíme vštepovať zásady, ktorými by sa mali včielky a vĺčatá riadiť nie len na skautingu, ale aj v bežnom živote.

Zákon vĺčat a včielok

Sľub vĺčat a včielok

Rozvíjame zručnosti

Vĺčatá a včielky sa počas pravidelných stretnutí učia nové zručnosti a naberajú skúsenosti z rôznych oblastí. V tom im pomáha prepracovaný systém odboriek, výziev a stupňov napredovania. Okrem tradičných zálesáckych zručností sa naučia aj veľmi potrebné veci do života – napríklad varenie, ako sa zbaliť na dovolenku, prvú pomoc, ale tiež rozvíjajú kreativitu a samostatnosť. Výhodou je, že vĺča a včielka si môžu vybrať úlohy podľa vlastnej preferencie a nastaviť si tak spoločne s radcom program indiviuálne.

Partia kamarátov

Vĺčatá a včielky sa stretávajú okrem výletov, táborov a akcií raz týždenne v klubovni s dospelým vedúcim. Spoločne tak tvoria partiu kamarátov, kde sa hrajú hry, učia sa novým veciam a spoznávajú sa navzájom. V skautingu sa priateľstvu a tolerancii učia deti už od mladého veku a najlepšie prostredie na to je partia stálych priateľov.