Prerušenie činnosti

Z preventívnych dôvodov sa do odvolania rušia všetky schôdzky a aktivity v klubovni, ako aj plánované akcie v tomto období.

V reakcii na vyhlásenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky k šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 (koronavírus) prijíma vedenie Slovenského skautingu opatrenie k úplnému a celorepublikovému pozastaveniu skautských skupinových aktivít. Od dnešného dňa až do odvolania je zakázané realizovať pravidelné stretnutia družín a oddielov, výlety, vzdelávacie podujatia a všetky ostatné tipy aktivít. Povolené budú len dobrovoľnícke aktivity dospelých členov smerujúce k zvládnutiu krízovej situácie v krajine, ak sa ich to týka.

Vedenie Slovenského skautingu prijalo ťažký, ale správny krok a rozhodlo sa celoplošne pozastaviť všetky skautské aktivity až do odvolania. Teraz však cítime, že sa musíme zachovať zodpovedne a ísť príkladom ostatným spoluobčanom.

Pre všetkých našich členov naďalej platí, aby:

  • Dodržiavali odporúčania kompetentných inštitúcií: Ústredný krízový štáb, Úrad verejného zdravia, Ministerstvo  zdravotníctva SR, Hlavný hygienik SR a orgány miestnej samosprávy.
  • Uvedomili si, že štátom vyhlásený mimoriadny stav nie sú prázdniny a ani dovolenka. Jedná sa o preventívne opatrenia v podobe karantény na zníženie šírenia choroby a počtu nakazených osôb.
  • Prihlasovanie a plánovaná účasť na medzinárodných podujatia prebieha bez obmedzenia. Záujemcovia o letné podujatie AQUA 2020 organizované na Slovensku, alebo účastníci nahlásení na medzinárodné podujatia prebiehajúce v lete môžu byť zatiaľ bez obáv. Nemáme informácie, že by sa plánované podujatia mali zrušiť.
Zdieľať článok